Til alle medlemmer av Driv Tennis

Postet av Driv Idrettslag - Tennis den 29. Nov 2016

Til alle medlemmer av Driv Tennis


VIL DU VÆRE MED OG BIDRA I STYRET FOR DRIV TENNIS?

Flere av styrets medlemmer har sittet i mange år og ønsker nå avløsning i løpet av 2017.

Vi trenger derfor DIN hjelp til å drifte klubben videre.

Rent praktisk består dette i å delta på styremøter ( 4 – 6 stk pr år ) og planlegge klubbens aktiviteter.

Konkrete Arbeidsoppgaver som tilligger styret er:

  • Oppdatering av nettside
  • Kasserer/ Økonomi
  • Gjennomføre vedtak fra styremøter
  • Delta på Hovedstyremøter i Driv IL
  • Sørge for vedlikehold av tennisanlegg
  • Sportslige og sosiale aktiviteter

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer eller ønsker å melde deg som kandidat.


Med vennlig hilsen

Tony Sandem tlf: +47 928 39 797 e-post: tony.sandem@no.edensprings.com

Bård Hatlebrekke tlf: +47 934 83 598 e-post: baard.hatlebrekke@bos.no

På vegne av styret i Driv Tennis


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.