Styremedlemmer - 2013

Postet av Driv Idrettslag - Tennis den 12. Feb 2012

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2013


Leder og sekretær:
Gry Anita Lillejordet (2013)

Nestleder:
Per Finnerud (2012-2013)

Kasserer:
Edit Haug (2012-2013)

Styrermedlemmer:
Ove Berg Renolen (2012-2013)
Bjarne Olsen (2012-2013)
Marianne Myhrer (2012-2013)
Torbjørn Gran (2012-2013)

Valgkomite:
Edit Haug (Styret fungerer som valgkomite)

Banemester:
Torbjørn Gran
Webansvarlig:
Bjarne Olsen