Aksjon for Mjær oppvekstsenter

Postet av Driv Idrettslag den 7. Nov 2013

Eivind har oppdatert info på Facebooksiden Aksjon for Mjær oppvekstsenter:

Denne uken skal TEK utvalget i kommunen behandle rådmannens foreløpige innstilling til skole. Neste uke skal KOS utvalget behandle saken før kommunestyret til slutt skal beslutte hva som skjer videre. Innstillingen ligger her:...
http://innsyn.enebakk.kommune.no/eInnsyn/Utvalgsbehandling/Details/10376

Som dere ser er det ikke dette alternativet vi ønsker. men heldigvis så er det politikerne som bestemmer og vi har fortsatt god tro på at vårt forslag vil bli det endelige. Vi sendte derfor følgende mail til KOS utvalget, TEK utvalget og kommunestyret i helgen:

"Til KOS utvalget, TEK utvalget og kommunestyret

Vi kan lese fra hjemmesidene til Enebakk kommune at dokumentene i nevnte sak nå er lagt ut. Administrasjonen har på kort tid laget et gjennomarbeidet alternativ til skole på eksisterende område for YES. Forslaget har mange gode vurderinger og innspill. Men det er fortsatt mange lite gode valg, uløste problemstillinger og usikkerheter. Men innspillet vedrørende lokalisering av skole på området ovenfor Kiwi møt østmarkkollen er ikke vurdert.

Vi har den siste tiden undersøkt muligheten for at lokaliseringen som ble presentert på folkemøtet på Mjær Ungdomsskole 16.oktober, også skal vurderes på lik linje med de to som nå er presentert. Med tanke på hvor raskt administrasjonen har arbeidet med løsningene som nå er vurdert, bør dette absolutt tas inn og beslutningen utsettes noe. Dette underbygges av at dette er en løsning som vil løse mange av utfordringene med både YES forslaget og Kvernstua. Dette er også langt mer visjonært i forhold til sentrumsbygging, miljø og oppvekst. Og ikke minst så har vi vist med engasjementet at Mjær oppvekstsenter er det som innbyggerne ønsker. Økonomien i Mjær prosjektet står heller ikke tilbake for de andre.

Løsningen for idrett og organisasjonsliv er helt klart best ivaretatt ved løsningen på Mjær.

Nå er vi avhengig av at dere som folkevalgte tar dette videre til administrasjonen og får disse til å utarbeide en vurdering hvor dette alternativet hensyntas.

Håper på en positiv tilbakemelding.

På vegne av
Aksjonen for Mjær oppvekstsenter
Driv IL
Eivind Ungersness

Følg med videre og engasjer dere i den spennende fortsettelsen!

Ha en fin dag!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.