Årsmøter i Driv IL 2015

Postet av Driv Idrettslag den 13. Jan 2015

Datoer årsmøter 2015.pdf

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtene må være styret i de enkelte gruppene i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Forslag kan også sendes via klubbsekretær: post@driv-il.no som vil videreformidle til gruppene.

Alle årsmøtedokumenter skal være klare til utlevering en uke før årsmøtene.
Dokumentene vil ligge på www.driv-il.no og kan også fås via post@driv-il.no

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent for mer enn 1 år.Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon.
Alle medlemmer kan møte på årsmøtene og dere er svært ønsket til å delta.

Det ble innkalt til alle årsmøtene med felles annonse i Enebakk avis 15.01.2014.
I tillegg ligger det info på www.driv-il.no og henger oppslag på Vågsenteret, samt at det er publisert på Facebook Driv IL.

Det vil innkalles til Driv IL sitt årsmøte med annonse i Enebakk avis 26.02.2014Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.